Grundfortælling/omdømmekommunikation

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Print

Noget at leve af. Noget at leve for.

Få sektorer rummer så mange svære spørgsmål som landbrugssektoren. Vi har igennem flere år arbejdet med deres omdømme, og der var faktisk nogle år, hvor tallene viser, at det gik den rigtige vej. 

Fremtiden er ikke så sort, som den har været.

Hvad får en interesseorganisation til at investere 60 mio. kr. over 3 år? Hvad får man for pengene, og kan det betale sig? Det er alt sammen gode spørgsmål, og når det kommer til Landbrug & Fødevarer, kan man oveni købet besvare dem.

Efter fusionen af Landbrugsraadet, Danske Slagterier, Dansk Landbrug og Dansk Svineproduktion fødtes i 2009 den fælles interesse-organisation, Landbrug & Fødevarer.

Den nye organisation identificerede meget hurtigt erhvervets omdømme som en af de væsentligste udfordringer. For efter mange års dårlig presseomtale omkring dyrevelfærd, miljøproblemer og EU-tilskud stod sektoren stort set uden opbakning fra befolkningen.
Konsekvensen var dalende interesse fra Christiansborg, forringede rammevilkår og et erhverv, som omverdenen betragtede som et levn fra fortiden.

På den baggrund lancerede bestyrelsen i Landbrug & Fødevarer ”En ny fortælling”.

En strategi, der sigter imod: At udvikle organisationen, så den ikke bare repræsenterer erhvervets synspunkter, men også forstår de store sammenhænge og det bredere perspektiv. At sektoren skal være med til at løse samfundets udfordringer inden for fødevarekvalitet, energiforsyning, miljø, medicin og dyrevelfærd. Og ikke mindst at indgå i en ny dialog med omverdenen baseret på åbenhed og tillid.

Det besluttedes at investere 60 millioner over tre år i udbredelse og opnåelse af den nye strategi. Og startskuddet blev givet til at udvikle en kampagne, der kunne skabe det ønskede vendepunkt. ”Fremtiden er ikke så sort, som den har været” blev det bærende tema i en optimistisk kampagne, der ved hjælp af en række overraskende enkelthistorier gav et nuanceret billede af en sektor i rivende udvikling. Kampagnens budskab blev spredt via ikke-betalte medier – Facebook, YouTube og PR samt betalte medier – Tv- og biografreklamer, annoncer og digitale bannere.

Udvalgte resultater.

  • Kendskabet til organisationen Landbrug & Fødevarer steg i kampagneperioden med 115%.
  • Andelen af danskere med en positiv holdning til landbruget steg med 74%.
  • Filmen scorede i snit 50% bedre end benchmark på Attention, Involvement og Effekt.
  • Der var signifikant fremgang i befolkningens positive holdning til landbruget på flere afgørende parametre som Innovation, Miljø, Fødevaresikkerhed, Økologi, Dyrevelfærd, Samfundsøkonomi og Sikring af arbejdspladser.
  • Kampagnen vandt i 2014 en Advertising Effectiveness Award.
Omdømmefilm 1
Omdømmefilm 1
Omdømmefilm 3
Omdømmefilm 3
Outdoor for Åbent Landbrug
Outdoor for Åbent Landbrug
Outdoor, omdømme
Outdoor, omdømme

Vil du høre mere?

Christina Tønnesen

Kontakt Christina Tønnesen
Tlf.: +45 21 70 95 89
Mail: ct@mensch.dk