Validering

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Print

Vi forbeholder os retten
til at blive klogere.

Man validerer et projekt for at sikre, at det leverer tilfredsstillende i mødet med virkeligheden – forstået som målgrupper og interessenter. Det kan gøres gennem individuelle interviews, gruppeinterviews, web-tests, spørgeskemaer og andre mere eller mindre snedige metoder.

Validering  kan øge kvaliteten af de fleste projekter og give tryghed, eftertanke og opbakning, hvis det udføres rigtigt.

Men det kræver psykologisk indblik, stor empati og lang erfaring at designe og gennemføre brugbare valideringer. For slet ikke at skrive om at anbefale noget – baseret på valideringen.

Derfor tager vi aktivt del i valideringen af et projekt, enten som udførende part eller i samarbejde med eksterne leverandører. For spørger man uden strategisk forståelse og kommunikationsmæssig fornemmelse, risikerer man at ende med ligegyldige eller ligefrem misvisende svar.

Eksempler på valideringsydelser:

  1. Interessent-validering
  2. Kvalitative test
Andre emner