Den offentlige sektor

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Print

Må en offentlig virksomhed
kommunikere som en virksomhed?

Den offentlige sektor er i disse år under lige så stor forandring som det private erhvervsliv. Begreber som ”digitalisering”, ”servicegrad” og ”brugervenlighed” er ikke længere fremmedord.
Men de fleste private virksomheder kan stimulere forandring ved at kommunikere forholdsvis direkte til medarbejdere, kunder og øvrige omverden. I den offentlige sektor gælder lidt andre spilleregler.
Kommunikation fra aktører i den offentlige sektor er pr. definition politisk kommunikation. Derfor skal kommunikationen både kunne vendes, drejes og tolkes – uden, at nogen får et forklaringsproblem. Et dilemma, fordi man også får et forklaringsproblem, hvis kommunikation er så tandløs, at den passerer som et skib i natten.

Examples of Communication
Andre emner