Egenannonce

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Print

Fredserklæring.

De fleste er enige om, at Danmark sakker bagud på både effektivitet, innovation og konkurrencekraft. Der er til gengæld langt fra enighed om, hvad vi skal gøre ved det.
Forslagene har ellers været mange, og der er ikke den interessegruppe med respekt for sig selv, der ikke har promoveret sin egen dagsorden på den baggrund.
Men måske ligger løsningen hverken i at arbejde længere, få lavere løn eller betale mindre i skat.
Måske handler det om noget mere grundlæggende. Nemlig om, hvordan vi driver vores virksomheder.
Danske virksomheder drives, ligesom internationale virksomheder, som om de var i krig.
Strategier bliver lagt, så markeder kan erobres. Operationer eksekveres af divisioner, der ledes efter linjestabprincipper. Og direktøren for det hele har rang af Chief Executive Officer.
Det er flere tusinde års militær filosofi og erfaring, der ligger til grund for den moderne virksomheds organisation, ledelse og terminologi.

“Med en befolkning på vores størrelse kan vi ikke betragte mennesker som kanonføde. Vi er nødt til at få mere ud af den enkelte.”

Og sådan noget må man jo have respekt for. Men måske har vi haft for meget respekt, for længe.
Problemet er, at militær organisering ikke udnytter det fulde potentiale i selvstændigt tænkende mennesker. Effektivitet, innovation og konkurrencekraft handler ikke om at kunne kommandere med mange mennesker.
Det handler om at stimulere individet. Det handler om at lade folk være så dygtige, som de kun kan være, når ansvaret er deres eget.
Ansvar er forudsætningen for at kunne træffe beslutninger.

Men forudsætningen for at nogen tager ansvaret er, at man giver dem det. Helt og fuldt.
Det er stik imod klassisk militær tænkning, hvor ansvaret og beslutningskraften placeres øverst i hierarkiet.
Men hvis vi vil have mennesker til at tage ansvar og træffe beslutninger, kræver det, at vi skaber en helt anderledes organisation.
Ikke kun for de højt uddannede og bedst lønnede. Men for alle.
Med en befolkning på vores størrelse kan vi ikke betragte mennesker som kanonføde. Vi er nødt til at få mere ud af den enkelte. Det er fundamentet for hele det nordiske menneskesyn, uddannelsessystem og vores kultur. Måske burde det også være fundamentet for vores virksomheder.
Vi agiterer ikke for mindre målrettethed eller mere blødsødenhed. Vi tror blot, at der ligger et gevaldigt potentiale i at tænke på en anden måde end resten af verden.
Vi erklærer hermed krigen for slut.

Andre emner